topleft
topright
Dnes je 06.08.2020, Meniny m Jozefna

i2.jpg

100% SEX LIVE VOLAJ

 

0988 572 413

0988 500 894

0988750154

Akcia! DUREX LONDON

london25.jpg

 

 

sexka-7-8-2020.jpg

30-a-11-10.jpg

Mlad, sexi chlapci

NAIVO!

 

0986 512 493


 

 

 

sexka-7-8-2020.jpg

montecarlo-12-2017.jpg

 

Prihlsenie


Zabudli ste heslo?
Nemte et? Vytvorte si ho!
Robia to vetci
Hodnotenie itateov: / 0
SlabVynikajce 
Napsal tabu   
27.04.2020
Onania je innos, ktorej sa viac i menej venuj mui aj eny na celom svete. Znmy herec a reisr Woody Allen ju trefne charakterizuje ako sex s niekm, koho naozaj milujete. Drdenie pohlavnch orgnov rukou m mnoho nzvov: sebaukjania, samohana, ipsacia, autostimulacia, cheiromania, i masturbcia.

 

Vetky tieto nzvy odraj to, ako rzne ich vnmali udia v rznych dobch. Vraz masturbcia me by preloen ako nienie rk. To vak naznauje, ako vemi negatvny pohad mala v minulosti spolonos na tento druh erotickej zbavy. Obzvlṻ nebezpen a pre zdraviu kodliv sa potom kedysi javila onania ien.

 

N. Baptista vo svojej knihe "Samohana a jej nsledky", ktor vyla na zaiatku minulho storoia, opisuje tragick dopad masturbcie ien. "Onanistka sa stva bledou a bled s tie jej pery. Oi jej hlboko zapadaj a hyzdia ich temn kruhy. Nohy a ruky jej chudn, prsia m zvdnut, jej zrak rovnako ako sluch strcaj na bystrosti a v rodidlch pociuje horav i drdivos. Vlas niekedy strca svoju silu a predasne vypadva. Onanistky trpia tie na duchu. Strcaj veselos, ulos aj pam. "

 

In autori zas uvdzali, e masturbcia spsobuje vysychanie miechy, mozgu a rad alch problmov. Pr rokov na to vak prichdza slvny psycholg a zakladate psychoanalzy Sigmund Freud so svojm znmym vrokom: "Kad z ns v ivote aspo raz onanoval. Kto tvrd, e nie, onanuje doteraz. "

 

Odborn a nboensky zameran verejnos vtedy nepovaovala onaniu za prospen pre duevn a fyzick zdravie. Naopak, bola presveden, e je potrebn ju liei. V dobovch lekrskych knihch nachdzame mnoho nvodov. Americk lekr a propagtor vegetarinstva John Harvey Kellog dokonca veril, e jeho vynlez corn flakes (lupienky) pome zni u konzumentov sexulny pud a obmedz samohanu na minimum.

 

Lupienky sa predvali v nebvalej miere, udia vak masturbovali aj naalej. Sklaman a pobren Kellog priiel preto s npadom potiera enm klitoris silnou dezinfekciou: fenolom. To sa vak naastie neujalo. eny toti nejavili prlin zujem necha si dobrovone polepta svoje intmne partie.

 

Prv zblesky svetla vstpili do mysl ud a v roku 1948. Svet sa vaka tdiu americkho sexuolga a psycholga Alfreda Kinseym dozvedel na vtedajiu dobu okujce zistenie: esdesiat percent Amerianiek, ktor vo svojom vskume sledoval, malo sksenosti s masturbciou.

 

Uveden vsledky umonili, aby spolonos konene zaala tto tmu prebera s vou otvorenosou a hlavne verejne. Boli to asto brliv diskusie, pretoe naruili doterajie konvenn predstavy a zaoberali sa doteraz tabuizovanm javom, ale aj almi zakzanm tmami.

 

V obdob hippies a vonej lsky sa gynekolg William Masters a psychologika Virginia Johnsonov venovali intenzvnemu vskumu udskej sexuality, vrtane masturbcie. Jednm z objektov ich bdania bol aj klitoris a jeho funkcie pri orgazme eny. Od ias Freuda sa klitoridlny orgazmus povaoval za druhorad, a menejcenn. Vskumy Mastersa a Johnsonovej ho postavili na rove orgazmu vaginlnemu.

 

U ns priznva masturban aktivitu zhruba polovica ien. Aspo v anonymnch prieskumoch sexulneho sprvania. Vina z nich preferuje prve drdenie klitorisu alebo kombinciu drdenia klitorisu a povy. Len p percent ien sa pri masturbcii drdi iba v pove.

 

Avak aj nai mui ulo masturbuj. A dokonca ovea astejie ako eny. Prieskumy uvdzaj, e viac ako osemdesiat percent muov sa venuje s istou pravidelnosou tomuto poteeniu. Tak naozaj nevieme, k akmu zveru by dnes doiel spomnan boh pn Batista. Na zaiatku dvadsiateho storoia toti tvrdil: "Ak nebol onanista prli bystrho rozumu u od narodenia, stva sa vaka masturbcii plnm blbcom"

 

Komentr
Pridaj
Martinaffink - микрокредит онл IP:83.219.136.54 | 2020-05-29 17:24:56
Во время карантина по-видимом? по?традали почти в?е люди и я не и?ключение. Приходило?ь ?водить концы ? концами. ? в один ра?прекра?ный момент мне потребовали?ь очень незамедлительно деньги, кредит брать не хотело?ь, потом? что ?альные деньги очень бы?тро ?летают в тр?б?. Необходима была незначительная ??мма. При?ло?ь обратить?я в МФО. офигенный ?пи?ок микрофинан?овых организаций тр?дно найти в интернете. Но ? меня в?ё-таки пол?чило?ь найти и взять маленьк?ю ??мм? денег и под ничтожный процент.
Komentuj (Pri komentroch nepouzivajte prosim diakritiku)
Meno:
Nzov:
Security Image

Powered by JoomlaCommentCopyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.Homepage: http://cavo.co.nr/

 
alia >

topheader.gif 0903 645 108

 

033 645 10 40

 

http://www.dares.btsolution.sk/

 

 

Akcia! DUREX GLYDER

ambass25.jpg

 

 

rakusky-klub_1-17.jpg

as.jpg

HAD SEX A ZBAVU?

ZAVOLAJ NA:

0988 500 891

0988200 481

0988 750 118

0988 750154

Fantastick! len 10

4160-1.jpg

Jelly len 12

jelly.jpg

 

 

kvatrofin-3-18_1.jpg

 

 

Guliky: len 5,90

3120.jpg

 

 

 

 
www.tabu.sk
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates